TÁBORSKÉ VEDUTY

 Popisy jsou převzaté většinou z následující literatury (jsou ponechány v původním jazyce):
— Ingo Nebehay-Robert Wagner: Bibliographie Altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf jahrhunderten (1984)
— Ottův slovník naučný 1888-1908
— Prokop Toman: Nový slovník výtvarných umělců (1993)

Zhruba u poloviny případů nemáme k dispozici grafiku k naskenování. V tom případě se vám rozbalí pouze podrobný popis.