100 000 dolarů na slunci/ Cent mille dollars au soleil/ 100.000 dollari al sole/ (DVD) - Kliknutím na obrázek zavřete