Bělohlav, Josef - Vlastivědný sborník řada třetí, sv. VI. - Kroměříž - Kliknutím na obrázek zavřete