Bělohlav, Josef - Vlastivědný sborník řada třetí, sv. IX. - Kutná Hora - Kliknutím na obrázek zavřete