Bělohlav, Josef - Vlastivědný sborník ročník II., sv. XIV. - Moravská Ostrava - Kliknutím na obrázek zavřete