Bělohlav, Josef - Vlastivědný sborník řada třetí, sv. VIII. - Olomouc - Kliknutím na obrázek zavřete