FILATELIE

Vysvětlivky:

Známka svěží - nepoužitá
Známka se stopou po nálepce

Známka poštovně užitá

Číslování známek (pokud není uvedeno jinak) podle katalogu Pofis.
Použité zkratky:
Pof. - číslování dle katalogu Pofis,
Mi. - číslování dle katalogu Michel,
Copyright © 2002-2023 Miroslav Nimrichtr - Powered by ZenCart